SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Press release

3rd August 2022

Youth advocate pushing for pragmatic solutions through joint European efforts joins Political Festival of Europe

Political Festival of Europe will be held for the first time from 25 to 28 August 2022 Mariager, Northern Denmark. It is the first pan-European festival of its kind with an aim to gather citizens and decision-makers from across the continent to strengthen the democratic conversation. Overarching themes that will shape the many activities of the Festival include business, climate, culture, democracy, foreign policy, health and technology. In addition to the many debates that will take place, the Festival is also a place for festivities and cultural celebrations.

Zoé Elkær Nicot, youth advocate with firm roots in Danish and European civil society is joining Political Festival of Europe as moderator and guest speaker.

Political Festival of Europe is very happy for the proactive energy that Zoé Elkær Nicot brings to the table. With her background in EU law and strong anchor in Danish and European civil society, Zoé will contribute with expertise and experiences relating to the debates she will be active in. Additionally, we hope that having Zoé join the Festival at multiple levels can empower European Youth to engage in European politics and democracy,

says Jan Bertelsen, CEO for Political Festival of Europe. Tweet

Throughout the Festival, Zoé will moderate seven debates on topics all from migration policy to the future of EU-Russia relations. Zoé will also participate as panellist in an additional six debates, on issues ranging from the democratisation of the EU to democratic backsliding and the rule of law.

For the first time ever, the European Court of Justice ruled in 2021 that effective legal protection is at risk in an EU member state – Poland. Judicial independence and the separation of powers – core pillars of any democracy – are undermined in the EU, and this shakes the very foundation of the Union. We must use all available tools to prevent further democratic backsliding and reinstate the rule of law across the EU,

This is one of Zoé’s key messages in her capacity as the Danish EU Youth Delegate, as Youth Delegate at the Council of Europe Congress of Local and Regional Authorities, and as Youth Delegate at the EU-ASEAN Young Leaders’ Forum.

Zoé is co-founder of the European Debate Initiative (EDI) and was awarded the 2021 European Citizen’s Prize by the European Parliament for its contributions.

EDI’s purpose is twofold: to raise awareness of European affairs, and to push for pragmatic solutions to pressing European problems, such as migration policy and the rule of law, in collaboration with experts in the field,

Zoé is also active in a number of Youth Councils and Advisory Boards – currently at Plan International Denmark, the think tank “Mandag Morgen”, the U.S. Embassy in Denmark and finally Political festival of Europe itself. She is also an education advocate in her capacity as National Youth Leader in Global Partnership for Education (GPE), and she chairs the Forum for International Cooperation Youth (FIC). Finally, she pushes for more youth inclusion into the board room through the organisation SAGA.

Political Festival of Europe is an annual democracy festival that serves as a platform for democratic dialogue about the most pressing issues on the European agenda. On the side of political events, the Festival is also a place of festivities that celebrates the rich and diverse culture and heritage of Europe.

Explore the programme here and follow the Festival’s progress and news on the different social media channels and through the monthly newsletter

Torben Nørgaard – Media Coordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Communications Manager, PFoE – +45 31 41 24 29

Zoé Elkær Nicot – Co-Founder, European Debate Initiative – +45 61 62 34 02

Pressemeddelelse

3. august 2022

Ungdomsforkæmper, der arbejder for et stærkt europæisk samarbejde, deltager på Political Festival of Europe

Political Festival of Europe afholdes for første gang fra 25. til 28. august 2022 i Mariager. Festivalen er det første paneuropæiske folkemøde, og har som formål at samle borgere og beslutningstagere på tværs af grænser for at styrke den demokratiske samtale. Overordnede temaer, der vil præge folkemødets mange events, omfatter business, demokrati, klima, kultur, udenrigspolitik, sundhed og teknologi. Udover de mange politiske events, er Festivalen også et sted for fest og kulturelle oplevelser.

Zoé Elkær Nicot, EU-debattør og forkæmper for ungeinddragelse med benene solidt plantet i det danske og europæiske civilsamfund, slutter sig til Political Festival of Europe som moderator og panelist.

Political Festival of Europe er meget glad for den proaktive energi, som Zoé Elkær Nicot kommer med. Med en baggrund i EU-ret og stærk forankring i det danske og europæiske civilsamfund bidrager Zoé med ekspertise og erfaringer i de debatter, hun har engageret sig i. Derudover håber vi, at Zoés deltagelse kan hjælpe med at styrke de unges engagement i europæisk politik og demokrati,

siger Jan Bertelsen, CEO ved Political Festival of Europe. Tweet

På Festivalen moderer Zoé syv debatter om emner lige fra migrationspolitik til den fremtidige relation mellem EU og Rusland. Zoé deltager også som debattør i yderligere seks debatter, om emner lige fra EUs demokratiske underskud til retsstatens tilbagegang i en række EU-lande.

For første gang nogensinde afgjorde EU-Domstolen i 2021, at effektiv retsbeskyttelse er i fare i et EU-medlemsland - Polen. Domstolenes uafhængighed og magtadskillelse – fundamentet for ethvert demokrati – er under pres, og det sender alvorlige rystelser gennem Unionen. Vi bør bruge alt, hvad vi har i værktøjskassen – af både politisk og juridisk karakter - til at forhindre yderligere demokratisk tilbagegang og genopbygge retsstaten i bl.a. Ungarn og Polen,

Dette er et af Zoés nøglebudskaber som dansk EU-ungdomsdelegat, som ungdomsdelegat ved Europarådets kongres for lokale og regionale myndigheder og som ungdomsdelegat ved EU-ASEAN Young Leaders’ Forum.

Zoé er medstifter af European Debate Initiative (EDI) og fik i 2021 overrakt Den Europæiske Borgerpris af Europa-Parlamentet for indsatsen.

EDI har et dobbelt formål: At øge bevidstheden om europæiske tematikker hos borgere, og at arbejde for pragmatiske løsninger på vigtige europæiske problemer, såsom flygtningepolitik og retsstatskrisen, i samarbejde med eksperter på området

Zoé er også aktiv i en række Ungeråd og Advisory Boards – i øjeblikket hos PlanBørnefonden, tænketanken Mandag Morgen, den amerikanske ambassade i Danmark og endelig selve Political Festival of Europe. Hun er også uddannelsesaktivist gennem sit virke som national ungdomsleder hos Global Partnership for Education (GPE), og hun er forperson i Forum for International Cooperations ungdomsorganisation, FIC Ungdom. Endelig arbejder hun også for mere ungeinddragelse i bestyrelsesverden gennem organisationen SAGA.

Political Festival of Europe/Det Europæiske Folkemøde er en årlig festival, der fejrer demokratiet og er platform for den demokratiske samtale. På Festivalen vil vi diskutere de mest presserende emner på den europæiske dagsorden. Udover de mange politiske events, vil Festivalen være et sted hvor deltagerne kan opleve musik, kultur, mad og drikke fra hele Europa.

Se programmet her, og følg med i Folkemødets udvikling og nyheder på sociale medier og i det månedlige nyhedsbrev.

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

Zoé Elkær Nicot – Medstifter, European Debate Initiative – +45 61 62 34 02

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!