SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Press release

24th August 2022

Veteran train carriage and green growth: STRING megaregion participates at Political Festival of Europe

STRING megaregion is to find in a veteran train carriage that is almost a hundred years old, down by Mariager Harbour. Additionally, they will also be organising two debates.

Political Festival of Europe will be held for the first time from 25 to 28 August 2022 in Mariager. The Festival is the first pan-European democracy festival and aims to gather citizens and decision-makers from across borders to strengthen the democratic conversation.

STRING megaregion is a political member organisation for regions and cities in Northern Europe. Their political priorities are to increase connectivity between members, deploy sustainable transport infrastructure throughout the megaregion and make Northern Europe a global center for green technologies.

At STRING we are working to build a clean green economy for the future. According to the OECD, the individual green growth centers of Northern Europe are too small to become significant players on the global scene, and this is why STRING works to connect the frontrunners of the green industrial revolution. Increased connectivity and collaboration will accelerate the green transition and make the megaregion a powerhouse for green industrial technology. We are very happy to participate in the Political Festival of Europe because it advances the regionalisation of Europe that we so desperately need, to move forward on important political problems which can only be solved in a transnational context,

says Viktor E. G. Zeuthen, Head of Communications for STRING megaregion. Tweet

Jan Bertelsen, CEO for Political Festival of Europe, greatly appreciates the STRING megaregion’s participation in the Festival:

The green transition and innovative solutions are crucial for the challenges of the future. With a partner like STRING megaregion as an active participant at the Festival, I look forward to the knowledge and network that will be added to the Festival.

Political Festival of Europe welcomes the STRING megaregion and looks forward to the interesting conversations that will take place during the debates on the Climate Stage, on Thursday 25 August, from 12.15 to 13.15 and on the Business Stage, Saturday 27 August, from 16 to 17.

Political Festival of Europe is an annual democracy festival that serves as a platform for democratic dialogue about the most pressing issues on the European agenda. In addition to political events, the Festival is also a place of festivities that celebrates the rich and diverse culture and heritage of Europe.

Explore the programme here and follow the Festival’s progress and news on the different social media channels and through the monthly newsletter.

Torben Nørgaard – Media Coordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Communications Manager, PFoE – +45 31 41 24 29

Viktor E. G. Zeuthen – Head of Communications, STRING megaregion – +45 93 56 93 64

Pressemeddelelse

24. august 2022

Veterantogvogn og grøn vækst: STRING megaregion deltager på Political Festival of Europe

På Festivalen er STRING megaregion at finde i en veterantogvogn, der er næsten hundrede år gammel, nede ved Mariager Havn. Udover det er de også arrangør på to debatter.

Political Festival of Europe afholdes for første gang fra 25. til 28. august 2022 i Mariager. Festivalen er det første paneuropæiske folkemøde og har som formål at samle borgere og beslutningstagere på tværs af grænser for at styrke den demokratiske samtale.

STRING megaregion er en politiske medlemsorganisation for regioner og byer i Nordeuropa. STRING’s politiske prioritet er at øge relationer mellem medlemmerne, udbygge en bæredygtig transportinfrastruktur i hele megaregionen og gøre Nordeuropa til et globalt center for grønne teknologier.

I STRING arbejder vi på at opbygge en ren grøn økonomi for fremtiden. Ifølge OECD er de enkelte grønne vækstcentre i Nordeuropa for små til at blive vigtige aktører på den globale scene, og derfor arbejder STRING på at forbinde frontløberne i den grønne industrielle revolution. Tættere relationer og øget samarbejde vil fremskynde den grønne omstilling og gøre megaregionen til et kraftcenter for grøn industriel teknologi. Vi er meget glade for at deltage i Political Festival of Europe, fordi den fremmer den regionalisering af Europa, som vi så desperat har brug for, så vi kan komme videre med vigtige politiske udfordringer, som kun kan løses i en tværnational sammenhæng,

siger Viktor E. G. Zeuthen, kommunikationschef for STRING-megaregionen. Tweet

Jan Bertelsen, CEO ved Political Festival of Europe, sætter stor pris på STRING megaregions deltagelse på Festivalen:

Den grønne omstilling og innovative løsninger er afgørende for fremtidens udfordringer. Med en aktør som STRING megaregion som aktiv deltager på Festivalen, ser jeg frem til den viden og netværk, der tilføjes til Festivalen.

Political Festival of Europe byder STRING megaregion velkommen og ser frem til de interessante samtaler, der vil finde sted under debatterne på henholdsvis Klimascenen, torsdag 25. august, kl. 12.15-13.15 samt på Businessscenen, lørdag 27. august, kl. 16-17.

Political Festival of Europe/Det Europæiske Folkemøde er en årlig festival, der fejrer demokratiet og er platform for den demokratiske samtale. På festivalen vil vi diskutere de mest presserende emner på den europæiske dagsorden. Udover de mange politiske events vil festivalen være et sted, hvor deltagerne kan opleve musik, kultur, mad og drikke fra hele Europa.

Se programmet her, og følg med i Folkemødets udvikling og nyheder på sociale medier og i det månedlige nyhedsbrev.

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

Viktor E. G. Zeuthen – Kommunikationschef, STRING megaregion – +45 93 56 93 64

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!