SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Press release

16th August 2022

Ukrainian ambassador takes stock of Europe's role in Ukraine war

At the first edition of Political Festival of Europe in Mariager, ambassadors and experts will take stock of Europe’s position before and since Russia’s invasion of Ukraine six months ago.

With foreign policy being a central theme at Political Festival of Europe, Ukrainian Ambassador Mykhailo Vydionyk will meet Michael Aastrup Jensen (MP, Denmark’s Liberal Party), Czech Ambassador to Denmark Radek Pech, and Lisbeth Pilegård (CEO, Danish Institute for Parties and Democracy) for a debate moderated by Søren Dosenrode (Professor, Aalborg University).

On 24 February 2022, when Russia invaded Ukraine, Europe woke up to a new security situation. Traditionally, the EU’s security policy has been limited but due to the war, Europe is now confronted with a new reality with discussions about Europe’s common security coming to the forefront. At the same time, the situation raises the question of in how far the war could have been avoided if Europe had acted differently.

Russia's invasion of Ukraine has underlined the importance of Europe standing together. Consequently, we are entering a period in which foreign policy will undeniably take on greater importance in the EU. That's why it is key to talk about how we together can work on foreign policy in Europe,

says Stine Bosse, Chairman of the Political Festival of Europe. Tweet

The debate will take place on Sunday 28th August at 11.00-12.00 in Mariager on the Democracy Stage.

Foreign policy is an overarching theme in Mariager

Political Festival of Europe is built around a total of seven themes, which form the basis of the Festival’s content this year. In addition to foreign policy, other topics include business, democracy, culture, foreign policy, health and technology.

Political Festival of Europe is a central platform for European debates taking take place for the first time from 25 to 28 August 2022 in Mariager. A wide range of debates between European citizens and decision-makers on some of the most pressing issues will take place at the Festival. In addition to the many political events, the Festival will also be a place where visitors can experience music, culture, and food from all over Europe. Our strength in Europe lies in our diversity, but we need a place where we can come together and discuss the future of Europe – that’s why we’re creating the Political Festival of Europe.

Explore the programme here and follow the Festival’s progress and news on the different social media channels, #PFOE2022 and through the monthly newsletter.

Torben Nørgaard – Media Coordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Communications Manager, PFoE – +45 31 41 24 29

Pressemeddelelse

16. august 2022

Den ukrainske ambassadør gør status på Europas rolle i krigen i Ukraine

Ved den første udgave af Political Festival of Europe i Mariager gør ambassadører og eksperter status på Europas ageren før og under Ruslands invasion af Ukraine for et halvt år siden.

Som en del af Political Festival of Europes tema om udenrigspolitik møder den ukrainske ambassadør, Mykhailo Vydionyk, Michael Aastrup Jensen (MF, Venstre), Radek Pech (Tjekkiets ambassadør i Danmark), og Lisbeth Pilegård (CEO, DIPD) til debat med Søren Dosenrode (Professor, AAU) som moderator.

Den 24. februar 2022 vågnede Europa op til en ny sikkerhedssituation, da Rusland invaderede Ukraine. EUs sikkerhedspolitik har traditionelt set været begrænset, men krigen stiller Europa overfor en ny virkelighed, hvor overvejelser om vores fælles sikkerhed er kommet i højsædet. Samtidig rejser det spørgsmålet om, hvorledes krigen kunne være undgået, hvis Europa havde handlet anderledes.

Ruslands invasion af Ukraine har tydeliggjort vigtigheden af, at Europa står sammen. Vi ser derfor ind i en tid, hvor udenrigspolitik unægteligt kommer til at fylde mere i EU. Derfor er der brug for, at vi snakker om, hvordan vi samarbejder om udenrigspolitik i Europa,

udtaler Stine Bosse, Formand for Political Festival of Europe. Tweet

Debatten finder sted søndag d. 28. august kl. 11.00-12.00 i Mariager på Democracy Stage.

Udenrigspolitik er et gennemgĂĄende tema i Mariager

Political Festival of Europe er bygget op omkring i alt syv temaer, der danner grundlaget for Festivalens indhold i ĂĄr. Foruden udenrigspolitik er temaerne business, demokrati, kultur, udenrigspolitik, sundhed og teknologi.

Political Festival of Europe er samlingspunktet for den europæiske debat og finder sted første gang den 25.- 28. august 2022 i Mariager. Her vil publikum opleve en lang række debatter mellem europæiske borgere og beslutningstagere om nogle af de mest presserende spørgsmĂĄl. Udover de mange politiske events, vil Festivalen være et sted hvor besøgende kan opleve musik, kultur, mad og drikke fra hele Europa. Vores styrke i Europa ligger i vores mangfoldighed, men vi har brug for et sted, hvor vi kan mødes og diskutere Europas fremtid – det er derfor, vi skaber Political Festival of Europe.

Se programmet her og følg med i Folkemødets udviklingen og nyheder på sociale medier og i det månedlige nyhedsbrev.

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!