SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Press release

15th August 2022

The Danish Confederation of Professional Associations - Akademikerne – to organise a debate at Political Festival of Europe

Political Festival of Europe will be held from 25 to 28 August 2022 Mariager, Northern Denmark. At the Festival, visitors from all over Europe can explore a broad range of debates between European citizens and decisionmakers on some of the most pressing issues. Overarching themes include business, climate, culture, democracy, foreign policy, health and technology.

The Danish Confederation of Professional Associations (AC) is a national trade union center for 28 Danish trade unions. As an important stakeholder for academics on the labour market, Political Festival of Europe welcomes the participation of AC, who will organise a debate about the psychological working environment.

Now is the time for the EU to take responsibility for the mental working environment. Sadly, we are seeing a very worrying trend across Europe, with stress contributing to around half of all working days lost. At the same time, 80% of managers in the EU are worried about work-related stress. We will therefore at the Festival focus on how the EU can strengthen its regulation in the field of the mental working environment and move beyond information campaigns that so far have been the cornerstone of the EU's efforts to improve mental health and well-being at work. The EU has achieved great results in regard to the physical working environment - it can and must do the same when it comes to preventing stress and poor mental health,

highlights Lisbeth Lintz, President of AC. Tweet

The discussion around the labour market is a central one at Political Festival of Europe. Multiple unions in Denmark as well as their European counterparts have chosen to help set the agenda at the Festival by organising their own debates.  

Political Festival of Europe looks forward to AC’s debate on the psychological working environment. It is an important topic that shapes the everyday of employers and employees around the world. We’re glad to be able to give a platform for such discussions and interesting exchanges,

says Jan Bertelsen, CEO for Political Festival of Europe. Tweet

Political Festival of Europe is an annual democracy festival that serves as a platform for democratic dialogue about the most pressing issues on the European agenda. On the side of political events, the Festival is also a place of festivities that celebrates the rich and diverse culture and heritage of Europe.

Explore the programme here and follow the Festival’s progress and news on the different social media channels and through the monthly newsletter.

Torben Nørgaard – Media Coordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Communications Manager, PFoE – +45 31 41 24 29

Käthe Munk Ryom – International Chief Consultant, AC – +45 22 49 58 66

Pressemeddelelse

15. august 2022

Akademikerne arrangerer en debat på Political Festival of Europe

Political Festival of Europe afvikles for første gang den 25.- 28. august 2022 i Mariager. Her vil publikum opleve en lang række af debatter mellem europæiske borgere og beslutningstagere om nogle af de mest presserende spørgsmål. Overordnede temaer omfatter business, demokrati, klima, kultur, udenrigspolitik, sundhed og teknologi.

Som hovedorganisation for 28 faglige organisationer er Akademikerne (AC) en vigtig aktør på arbejdsmarkedet. Political Festival of Europe er glad for at AC deltagelse. Festivalgæsterne kan møde AC på det Europæiske Folkemøde, hvor de arrangerer en debat om det psykologiske arbejdsmiljø.

Tiden er moden til, at EU tager ansvar for det psykiske arbejdsmiljø. Vi ser desværre over hele Europa en meget bekymrende udvikling, hvor stress bidrager til omkring halvdelen af alle tabte arbejdsdage, og hvor 80% af lederne i EU er bekymrede over arbejdsrelateret stress. Vi vil derfor på topmødet sætte fokus på, hvordan EU kan styrke sin regulering indenfor psykisk arbejdsmiljø og komme videre end de oplysningskampagner, som indtil nu har været hjørnestenen i EUs indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø. EU har opnået store resultater indenfor det fysiske arbejdsmiljø – det kan og skal EU også, når det handler om at forebygge stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø,

understreger Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne. Tweet

Diskussionen om arbejdsmarkedet er et stort emne på Political Festival of Europe. Der er allerede flere fagforeninger i Danmark såvel som deres europæiske organisationer, der har engageret sig og er med til at sætte dagsordenen på Festivalen ved at arrangere deres egne debatter.

Political Festival of Europe ser frem til ACs debat om det psykiske arbejdsmiljø. Det er et vigtigt emne, der præger hverdagen af arbejdsgivere og arbejdstagere rundt om i verden. Vi er glade for at kunne give en platform til sådanne diskussioner og interessante udvekslinger,

siger Jan Bertelsen, CEO ved Political Festival of Europe. Tweet

Political Festival of Europe/Det Europæiske Folkemøde er en årlig festival, der fejrer demokratiet og er platform for den demokratiske samtale. På Festivalen vil vi diskutere de mest presserende emner på den europæiske dagsorden. Udover de mange politiske events, vil Festivalen være et sted hvor deltagerne kan opleve musik, kultur, mad og drikke fra hele Europa.

Se programmet her, og følg med i Folkemødets udvikling og nyheder på sociale medier og i det månedlige nyhedsbrev.

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

Käthe Munk Ryom – International Chefkonsulent, AC – +45 22 49 58 66

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!