SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Classic Danish weather brought people together on the last day of Political Festival of Europe

After some 300 events, over 200 speakers and more than 30 represented countries of Europe, Political Festival of Europe rounds off four enriching days with between 18 000 and 20 000 guests. On its last day, classic Danish weather gathered people and filled the indoors for the final debates and closing ceremony.

From an idea that was presented to the Mariagerfjord municipality two years ago, Political Festival of Europe finally took place for the very first time from 25 to 28 August 2022 in the historic town of Mariager.

After three days of good and warm weather, classic Danish weather – rain and heavy clouds – welcomed the crowd on Sunday 28 August, the very last day of the Festival. Despite the weather, 1 000 people attended the morning mass at the Church and seats at the debates with Ambassador of Ukraine to Denmark H.E. Mykhailo Vydoinyk, among others, were filled.

To close off the Festival, Ambassador of Ukraine to Denmark H.E. Mykhailo Vydoinyk, EU Commissioner Elisa Ferreira, Chairman of The North Denmark Region Mads Duedahl, and CEO for Political Festival of Europe Jan Bertelsen all highlighted the values of peace, democracy and togetherness in their final words for the citizens of Europe, volunteers and the local community.

Alone, we are not able to achieve much, but together it is possible to achieve a lot,

highlighted Mads Duedahl in his speech. Tweet
Partnerships made it possible

Sponsorships and partnerships have been key in making Political Festival of Europe a reality – the Secretariat is therefore extremely grateful for its main sponsors: Mariagerfjord municipality, Eurowind Energy, Spar Nord, the North Denmark Region and the European Movement Denmark; funding from: the European Agricultural Fund for Rural Development, LAG, the ELRO Fund, the Jutlandic Art Fund and the Sparekassen Denmark Hobro Fund; as well as the many Democracy Partners, PFoE Partners and Mariager Partners.

In its first year, the Festival was able to attract between 18 000 and 20 000 guests from all over Europe with a programme of some 300 events, including debates, concerts, street performances, cooking shows and much more! More than 200 speakers from over 30 countries joined the debate programme while 56 partners contributed to the Festival with their own activity tents and debates.

I am overjoyed by how the Festival turned out. We thank the sponsors, partners, volunteers, staff and locals for their unwavering support throughout the past year. Together, we have been able to take on a visionary ambition and make it happen. The experiences, talks and meetings that I, and everyone, have been able to have during the past four days have filled me with me greater joy and hope for a stronger democracy,

For any good ideas and feedback for next year’s Festival, guests can fill out the 2022 feedback form – because it is also your Festival! See you next year!

Political Festival of Europe is a central platform for European debates and took place for the first time from 25 to 28 August 2022 in Mariager. A wide range of debates between European citizens and decision-makers on some of the most pressing issues were organised at the Festival. In addition to the many political events, the Festival is also be a place where visitors can experience music, culture, and food from all over Europe. Our strength in Europe lies in our diversity, but we need a place where we can come together and discuss the future of Europe – that’s why we have created the Political Festival of Europe.

Follow the Festival’s news on the different social media channels and through the monthly newsletter. 

 

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

Klassisk dansk vejr bragte folk sammen pĂĄ den sidste dag pĂĄ Political Festival of Europe

Efter næsten 300 arrangementer, mere end 200 talere og flere end 30 repræsenterede europæiske lande afsluttede Political Festival of Europe fire berigende dage med mellem 18 000 og 20 000 gæster. I dag, søndag, fik klassisk dansk vejr folk til at samle sig indendørs til de sidste debatter og til afslutningsceremonien.

Ud fra en idé, der blev præsenteret for Mariagerfjord Kommune for to år siden, fandt Political Festival of Europe endelig sted for allerførste gang fra den 25.-28. august 2022 i den historiske by Mariager.

Efter tre dage med godt og varmt vejr bød det klassiske danske vejr – regn og tunge skyer – publikum velkommen til søndag den 28. august. PĂĄ trods af vejret deltog 1 000 mennesker i morgenmessen i kirken, og pladserne til debatterne med, blandt andre, Ukraines ambassadør i Danmark, H.E. Mykhailo Vydoinyk, var fyldt op.

Som afslutning på Festivalen fremhævede Ukraines ambassadør i Danmark, H.E. Mykhailo Vydoinyk, EU-kommissær Elisa Ferreira, formand for Region Nordjylland Mads Duedahl og CEO ved Political Festival of Europe Jan Bertelsen de fælles værdier: Fred, demokrati og sammenhold, for Europas borgere, frivillige og lokalsamfundet.

Alene kan vi ikke sĂĄ meget, men sammen kan vi rigtig meget,

fremhævede Mads Duedahl i sin tale. Tweet
Partnerskaber gjorde det muligt

Sponsorater og partnerskaber har været afgørende for at Political Festival of Europe er en realitet – Sekretariatet er derfor yderst taknemmelig for sine hovedsponsorer: Mariagerfjord Kommune, Eurowind Energy, Spar Nord, Region Nordjylland og Europabevægelsen; fondsstøtte fra: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, LAG, ELRO-fonden, Den Jyske Kunstfond og Sparekassen Danmark Fonden Hobro; samt de mange Demokratipartnere, PFoE-partnere og Mariagerpartnere.

Festivalens første år 2022 har tiltrukket mellem 18 000 og 20 000 gæster fra hele Europa med et program på næsten 300 events, herunder debatter, koncerter, gadeoptrædener, madlavningsshows og meget mere! Mere end 200 talere fra over 30 lande deltog i debatprogrammet, mens 56 partnere bidrog til Festivalen med deres egne stadepladser og debatter.

Jeg er meget tilfreds med, hvad Festivalen er blevet til. Vi takker sponsorer, partnere, frivillige, medarbejdere og lokale for deres urokkelige støtte i løbet af det seneste år. Sammen har vi været i stand til at påtage os en visionær ambition og få den til at ske. De oplevelser, samtaler og møder, som jeg og alle har kunnet få i løbet af de sidste fire dage, har fyldt mig med større glæde og håb om et stærkere demokrati,

understreger Jan Bertelsen. Tweet

For gode ideer og feedback til næste ĂĄrs Festival kan feedbackformularen for 2022 udfyldes – for det er ogsĂĄ din Festival! Vi ses næste ĂĄr!

Political Festival of Europe er samlingspunktet for den europæiske debat og fandt sted første gang den 25.- 28. august 2022 i Mariager. Her kunne publikum opleve en lang række debatter mellem europæiske borgere og beslutningstagere om nogle af de mest presserende spørgsmål. Udover de mange politiske events, er Festivalen et sted, hvor besøgende kan opleve musik, kultur, mad og drikke fra hele Europa. Vores styrke i Europa ligger i vores mangfoldighed, men vi har brug for et sted, hvor vi kan mødes og diskutere Europas fremtid – det er derfor, vi har skabt Political Festival of Europe.

Følg med i Folkemødets nyheder på sociale medier og i det månedlige nyhedsbrev.

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!