SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Stronger boards with BOARD OFFICE

Danish below – dansk længere ned

Political Festival of Europe is proud to present a new Democracy Partner, BOARD OFFICE A/S who is supplier of PFoEs board portal and portals for our 7 Advisory Boards.

Randi Ib – CEO and owner – says:

At BOARD OFFICE A/S we are proud to act as Democracy Partner to Political Festival of Europe, which addresses an important agenda in the discussion of politics, future, and unity in Europe. We are happy to contribute to the exciting work and thereby set our footprint on the digital agenda. At the same time, it’s an honor to get the opportunity to take part in one of the Advisory Boards.

BOARD OFFICE A/S has since 2004 worked with governance and focuses exclusively on services and products related to companies’ executive management.

Why a board portal?

The rising demands to boards and advisory boards increases the need for tools that contributes to structure and effectiveness in the work herein.

The cooperation and sponsorship embrace two board portals:

BOARD-PEOPLE – an online network for board members, where you can make yourself noticed with your own profile and search for new competent members to join the board.

BOARD-OFFICE – secures structure in the board work, meeting, files, and documents. All data is encrypted and stored in Denmark with the highest level of security. You can access your work anytime and anywhere.

Read more about the portals here by clicking on Board Office’s logo.

Or contact BOARD OFFICE A/S on +45 70 25 13 00 or send an email to info@board-office.dk.

BOARD OFFICE logo
PFoE & BOARD OFFICE - webtekst

BOARD OFFICE A/S – Democracy Partner with Political Festival of Europe

Stærkere bestyrelser med BOARD OFFICE

Political Festival of Europe har fået en ny Demokrati Partner, BOARD OFFICE A/S, som leverandør af PFoEs bestyrelsesportal, samt portaler til vores 7 Advisory Boards.

Randi Ib (CEO og ejer) udtaler:

Hos BOARD OFFICE A/S er vi stolte over at være Demokrati Partner til Political Festival of Europe, som adresserer en vigtig agenda i diskussionen af politik, fremtid og fællesskab i Europa. Vi er glade for at kunne bidrage til det spændende arbejde og derigennem præge den digitale agenda. Derudover er det en ære, at vi samtidig har fået mulighed for deltagelse i ét af deres Advisory Boards.

BOARD OFFICE A/S har siden 2004 arbejdet med governance og beskæftiger sig udelukkende med ydelser og produkter relateret til selskabers øverste ledelsesorganer.

Hvorfor en bestyrelsesportal?

De stigende krav til bestyrelser og advisory boards øger behovet for sikre digitale portaler, der kan strukturere og effektivisere arbejdet i både bestyrelser og advisory boards.

Samarbejdet og sponsoratet omfatter to bestyrelsesportaler:

BOARD-PEOPLE – et online netværk for bestyrelsesmedlemmer, hvor man kan fremhæve sit bestyrelseskandidatur eller finde nye kollegaer til bestyrelsen.

BOARD-OFFICE – sikrer orden i bestyrelsens arbejde, møder, filer og dokumenter. Alt er krypteret og data opbevares i Danmark med højeste sikkerhedsniveau. Du har adgang til dit bestyrelsesarbejde når som helst og hvor som helst.

Læs mere om portalerne her via Board Offices logo.

Eller kontakt BOARD OFFICE A/S på +45 70 25 13 00 eller send en mail til info@board-office.dk.

BOARD OFFICE logo
PFoE & BOARD OFFICE - webtekst

BOARD OFFICE A/S – Demokrati Partner med Political Festival of Europe

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!