SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Press release

24th August 2022

Rasmus Prehn to talk about the sustainable transition in food production alongside international politicians

Danish Minister for Food, Agriculture and Fisheries Rasmus Prehn meets international politicians for a debate at Political Festival of Europe in Mariager.

With climate being one of Political Festival of Europe’s overarching themes, Rasmus Prehn will meet Thor Gunnar Kofoed (Vice Chairman, Landbrug & Fødevarer – Danish Agriculture), Søren Rasmussen (Director, Frandsbjerg Energy) and Francisco Guerreiro (MEP, Greens) in a debate on the future of food production.

As 30% of human greenhouse gas emissions come from food production*, this is an unavoidable topic when discussing climate solutions for the future. In Europe, there is broad support for the climate targets, but the big question remains: what solutions do we need in food production to meet those targets? In Denmark, with a broad political agreement on the green transformation of agriculture being concluded, we are well on our way to more sustainable food production. I look forward to discussing sustainability in the debate on future food production,

The debate will take place on Friday 26th August at 11.30-12.30 in Mariager.

Climate is an overarching topic in Mariager

Political Festival of Europe is built around a total of seven themes that set the foundation for the Festival’s content this year. In addition to climate, the themes include: business, democracy, culture, foreign policy, health and technology.

There is no doubt that climate plays a major role in pan-European discussions. It is by far the biggest challenge mankind has ever faced, and therefore climate policy will also be a big part of the Festival in Mariager. Our hope is that, through debate and dialogue, we can come closer to finding solutions to the climate crisis,

says Stine Bosse, Chairman for Political Festival of Europe. Tweet

Political Festival of Europe is a central platform for European debates and will take place for the first time from 25 to 28 August 2022 in Mariager. A wide range of debates between European citizens and decision-makers on some of the most pressing issues will take place at the Festival. In addition to the many political events, the Festival will aæsp be a place where visitors can experience music, culture, and food from all over Europe. Our strength in Europe lies in our diversity, but we need a place where we can come together and discuss the future of Europe – that’s why we’re creating the Political Festival of Europe.

Explore the programme here and follow the Festival’s progress and news on the different social media channels and through the monthly newsletter.

*Source

Torben Nørgaard – Media Coordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Communications Manager, PFoE – +45 31 41 24 29

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries – presse@fvm.dk

Pressemeddelelse

24. august 2022

Rasmus Prehn skal tale bæredygtig omstilling af fødevareproduktion med internationale politikere

Landbrug- og fødevareministeren møder internationale politikere under debat til Political Festival of Europe i Mariager

Som en del af Festivalens tema om klima møder Rasmus Prehn (S) Thor Gunnar Kofoed (Viceformand, Landbrug & Fødevarer), Søren Rasmussen (Direktør, Frandsbjerg Energy) og Francisco Guerreiro (MEP, Greens) i en debat om fremtidens fødevareproduktion.

30% af menneskets udledning af drivhusgasser kommer fra fødevareproduktion*, og derfor er det et uundgåeligt emne, når vi diskuterer fremtidens klimaløsninger. Der er bred opbakning i Europa til klimamålsætningerne, men det store spørgsmål er, hvad løsningerne i fødevareproduktionen bliver på vejen mod indfrielsen af målene. I Danmark er vi godt på vej mod mere bæredygtig fødevareproduktion med indgåelsen af den brede politiske aftale om grøn omstilling af landbruget. Jeg glæder mig til at drøfte bæredygtighed i debatten om fremtidens fødevareproduktion,

lyder det fra Rasmus Prehn. Tweet

Debatten finder sted fredag d. 26. august kl. 11.30-12.30 i Mariager.

Klima er et gennemgĂĄende tema i Mariager

Political Festival of Europe er bygget op omkring i alt syv temaer, der danner grundlaget for Festivalens indhold i ĂĄr. Foruden klima er temaerne business, demokrati, kultur, udenrigspolitik, sundhed og teknologi.

Der er ikke nogen tvivl om, at klima skal fylde meget i de fælleseuropæiske drøftelser. Det er den absolut største udfordring menneskeheden nogensinde har stået overfor, og derfor vil klimapolitik også fylde meget i Mariager. Vores håb er, at vi, gennem debatten og dialogen, kan komme tættere på løsninger på klimakrisen,

udtaler Stine Bosse, Formand for Political Festival of Europe. Tweet

Political Festival of Europe er samlingspunktet for den europæiske debat og finder sted første gang den 25.- 28. august 2022 i Mariager. Her vil publikum opleve en lang række debatter mellem europæiske borgere og beslutningstagere om nogle af de mest presserende spørgsmĂĄl. Udover de mange politiske events, vil Festivalen være et sted hvor besøgende kan opleve musik, kultur, mad og drikke fra hele Europa. Vores styrke i Europa ligger i vores mangfoldighed, men vi har brug for et sted, hvor vi kan mødes og diskutere Europas fremtid – det er derfor, vi skaber Political Festival of Europe.

Se programmet her, og følg med i Folkemødets udvikling og nyheder på sociale medier og i det månedlige nyhedsbrev.

*Kilde

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – presse@fvm.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!