SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Press Release – Danish below

9 May 2022

In celebration of the official Europe day, Political Festival of Europe reaffirms its commitment to promote and strengthen democracy, peace and solidarity across the European continent and beyond the EU borders

Every year on 9 May, Europeans from across the continent celebrate peace and unity in Europe. The date marks the anniversary of the Schuman declaration in 1950, that had the aim to strengthen peace efforts, cooperation and solidarity in Europe. These same values – peace, unity, cooperation and solidarity – will be celebrated at Political Festival of Europe, this summer, from 25 to 28 August 2022 in Mariager, Northern Denmark.

Peace and unity in Europe have been challenged in recent years, especially by the COVID-19 pandemic and now, by the ongoing conflict in Ukraine. These challenges have shown that the need for strengthened democratic dialogue and solidarity has never been more important. Our uniqueness in Europe lies in our diversity and history of strong cooperation, but we need a place where we can meet and together discuss the most pressing issues of Europe – that is why we are creating Political Festival of Europe.

Taking place for the very first time, Political Festival of Europe is a four-day democracy festival, which gathers citizens, organizations, companies and decision-makers from all over Europe to together help shape Europe’s democracy and future. This first edition of the Festival will be hosted in the idyllic town of Mariager, and will be a place where citizens of Europe can experience political debates, live music, and a variety of European culinary experiences. The vision of the Festival is to “peoplelize” European politics by breaking down barriers and distances between citizens and decision-makers. Shaping the debates of the Festival will be the seven overarching themes of business, climate, culture, democracy, foreign policy, health, and technology.

Already many countries, organizations and businesses have expressed their support for and confirmed their participation at the Festival, including several Members of European Parliament – one of them being Rasmus Andresen from Germany representing the European Free Alliance:

I find it extremely encouraging and interesting to be able to participate in a political debate on the future of Europe across borders. This is the true way in developing the European Union with a European outreach.

While aiming to reach organizations and politicians all over Europe, a fundamental pillar in the progress of the Festival has been the wide and strong support from the local communities in and around Mariager, whose participation has been key to creating the best possible festival:

I’m looking forward to seeing the town bustling with activity and people – people who haven’t been to Mariager before, who can come and see for themselves what we have to offer,

says Anni Grønborg Jensen, who together with her husband runs Mariager Camping. Mariager Camping supports Political Festival of Europe with a Mariager partnership.

Most recently, Eurowind Energy – a leading developer and operator of wind and PV projects – has given its support to Political Festival of Europe with a “top sponsorship”:

Eurowind takes pride in playing an active part in the local communities where we develop, construct and operate wind and solar farms. With the Political Festival of Europe in Mariager, just down the road from our head office, it is natural for us to support a new large initiative in the community,

says Jens Rasmussen, CEO for Eurowind Energy. Tweet

Political Festival of Europe welcomes partners and participants from all across Europe. To explore the wide range of opportunities available for you and/or your party, organization or business, please explore our website www.pfoe.org or get in touch at info@pfoe.org.

Follow the Festival’s progress and news on the different social media channels and through the monthly newsletter.

Torben Nørgaard – Media Coordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Communications Manager, PFoE – +45 31 41 24 29

 

9 May 2022

På fejringsdagen af den officielle “Europadag” understreger Political Festival of Europe sit mål om at fremme og styrke demokrati, fred og sammenhold på tværs af det europæiske kontinent og ud over EU's grænser

I dag fejrer vi Europadagen, som markerer årsdagen for Europas første skridt mod fælles fred og sammenhold. Dette skridt blev taget ved offentliggørelsen af Schumanerklæringen i 1950, der dengang forsøgte at fremme og styrke europæisk samarbejde, solidaritet og fredsbevarende indsatser. Til sommer fejres netop disse værdier på Political Festival of Europe, 25. – 28. august 2022 i Mariager, Nordjylland.

I de seneste år, er fred og sammenhold i Europa blevet udfordret, særligt af COVID-19-pandemien og nu af den igangværende konflikt i Ukraine. Disse udfordringer har vist, at behovet for en styrket demokratisk dialog og solidaritet aldrig har været vigtigere. Det helt særlige ved Europa ligger i mangfoldigheden og et historisk stærkt samarbejde, men vi har brug for et sted, hvor vi kan mødes og sammen diskutere de mest presserende udfordringer i Europa – det er derfor, vi skaber Political Festival of Europe.

Political Festival of Europe afholdes for allerførste gang fra den 25.-28. August, og er et firedags Folkemøde som samler borgere, organisationer, virksomheder og beslutningstager på tværs af Europa til en fælles fejring af demokratiske værdier og vores rige europæiske kulturarv. Festivalen bliver afholdt i charmerende og naturskønne Mariager, og kommer til at byde på alt fra politiske debatter til livemusik og en række europæiske kulinariske oplevelser. Visionen for Festivalen er at folkeliggøre europæisk politik ved at nedbryde barrierer og afstand mellem borgere og beslutningstagere.  Festivalens debatter tager udgangspunkt i de følgende syv debattemaer: Business, demokrati, klima, kultur, sundhed, teknologi og udenrigspolitik.

Der er allerede nu mange lande, organisationer og virksomheder, der har bakket op om festivalen, og flere europaparlamentarikere har bekræftet deres deltagelse, heriblandt Rasmus Andresen fra European Free Alliance (Tyskland):

Jeg synes, det er meget opløftende og interessant at kunne deltage i en politisk debat om Europas fremtid på tværs af grænserne. Dette er den rigtige måde at udvikle EU på [...].

Selvom Festivalen har det ambitiøse mål om at nå ud til organisationer og politikere fra hele Europa, er der også stor fokus på opbakningen fra lokalsamfundene i og omkring Mariager, hvis støtte og positive respons har været afgørende for at kunne tilrettelægge den bedst mulige festival:

Jeg ser frem til at der bliver liv her i byen og masser af mennesker – Mennesker, der ikke har været i Mariager før, som kan komme og se, hvad vi har at byde på,

siger Anni Grønborg Jensen, som sammen med sin mand driver Mariager Camping og har støttet Political Festival of Europe med et Mariagerpartnerskab.

Senest har Eurowind Energy – en førende udvikler og operatør på solcelle- og vindmølleprojekter – givet sin støtte til Political Festival of Europe med et “topsponsorat”:

Eurowind sætter en ære i at spille en aktiv rolle i de lokale samfund, hvor vi udvikler, bygger og driver vind- og solparker. Med Political Festival of Europe i Mariager, et stenkast fra vores hovedkontor, er det naturligt for os at støtte et nyt stort initiativ i lokalsamfundet,

siger Jens Rasmussen, CEO ved Eurowind Energy. Tweet

Political Festival of Europe byder samarbejdspartnere og deltagere velkommen fra hele Europa. For at udforske den brede vifte af muligheder, der er tilgængelige for dig og/eller dit politiske parti, organisation eller virksomhed, så se mere på vores hjemmeside www.pfoe.org eller kontakt os på info@pfoe.org.

Følg med i Folkemødets udvikling og nyheder på sociale medier og i det månedlige nyhedsbrev.

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!