SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Press release

17th August 2022

Latvian Minister for Welfare visits Denmark to discuss minimum wage at Political Festival of Europe

Next week, a debate on a European minimum wage will take place at Political Festival of Europe, which will be held for the first time from 25 to 28 August in Mariager. Here, Latvian Minister Gatis Eglītis will meet Krifa’s Chair, 3F’s Vice-Chair in Transport and CSCE’s director, to discuss the topic.

The Nordic countries are run by a welfare system, where negotiations between employees and employers, mediated by trade unions, are central. But this is not the case in other European countries. To ensure decent working conditions in Europe, the EU has therefore started extensive work for measures to regulate the labour market. This has caused debate in Denmark, as Danish trade unions disagree on how much influence the EU should have in this area.

One of the things we are for instance very involved in at Krifa, among other things, is the statutory minimum wage in Europe, around which opinions here are divided, to put it mildly. At Krifa, we are working on making it a reality for the benefit of the working poor in the EU,

says Eik Dahl Bidstrup, Chair of Krifa. Tweet

It is rare that an EU directive has generated such a broad debate as the EU's proposal on adequate minimum wages. Having a debate on this topic in important and I am pleased that we will now have the opportunity to gain new perspectives when the Latvian Minister for Welfare addresses the issue at the Festival,

says Stine Bosse, Chairman of the Political Festival of Europe. Tweet

With Business being one of the Festival’s themes, Gatis Eglītis (Latvian Minister of Welfare), Eik Dahl Bidstrup (Chair of the Trade Union Krifa), Ole Nors Nielsen (Vice Chair in Transport of the Trade Union 3F) and Benjamin Sibille (Director and Founder of Collectif pour un service civique européen), will meet for a debate moderated by Jakob Nielsen (Chief Editor at Altinget).

The debate will take place on Friday 26 August at 16.00-17.00 in Mariager on the Europe Stage.

Business is an overarching theme at the Festival

Political Festival of Europe is built around a total of seven themes, which form the basis of the Festival’s content this year. In addition to business, the Festival’s themes include democracy, climate, culture, foreign policy, health and technology.

Political Festival of Europe is a central platform for European debates taking take place for the first time from 25 to 28 August 2022 in Mariager. A wide range of debates between European citizens and decision-makers on some of the most pressing issues will take place at the Festival. In addition to the many political events, the Festival will also be a place where visitors can experience music, culture, and food from all over Europe. Our strength in Europe lies in our diversity, but we need a place where we can come together and discuss the future of Europe – that’s why we’re creating the Political Festival of Europe.

Explore the programme here and follow the Festival’s progress and news on the different social media channels, #PFOE2022 and through the monthly newsletter.

Torben Nørgaard – Media Coordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Communications Manager, PFoE – +45 31 41 24 29

Pressemeddelelse

17. august 2022

Letlands velfærdsminister gæster Danmark for at diskutere mindsteløn på Political Festival of Europe

I næste uge genstarter debatten om en europæisk mindsteløn på Political Festival of Europe, som afholdes for første gang den 25. til 28. august i Mariager. Her møder den lettiske minister, Gatis Eglītis, Krifas formand, 3Fs næstformand på faglig transport og CSCE’s direktør til debat.

De nordiske lande har tradition for et velfærdssystem, hvor der er forhandling mellem arbejdstagere og arbejdsgiver med hjælp fra fagforeninger. Dette er ikke tilfældet i andre europæiske lande. EU har derfor iværksat et omfattende arbejde med at regulere arbejdsmarkedet, for at sikre at alle i Europa arbejder under ordentlige vilkår. Dette har skabt debat i Danmark, da de danske fagforeninger er uenige om, hvor meget EU skal have indflydelse på området.

Noget, vi blandt andet er meget optaget af i Krifa, er den lovbestemte europæiske mindsteløn, hvor holdningerne mildt sagt er delte herhjemme, og hvor vi i Krifa arbejder for, at den bliver en realitet til gavn for de arbejdende fattige i EU,

siger Eik Dahl Bidstrup, formand i Krifa. Tweet

Det er sjældent set, at et EU-direktiv har skab så bred en debat som EUs forslag om passende mindstelønninger. Det er sundt med debatten, og jeg glæder mig over, at vi nu får muligheden for at få nye perspektiver med, når den lettiske velfærdsminister tager emnet op på Festivalen,

lyder det fra Stine Bosse, Formand for Political Festival of Europe. Tweet

Som en del af Festivalens tema, Business, møder Gatis Eglītis (Letlands velfærdsminister), Eik Dahl Bidstrup (formand, Krifa), Ole Nors Nielsen (næstformand på faglig transport, 3F), og Benjamin Sibille (direktør og stifter, Collectif pour un service civique européen) hinanden til debat modereret af Jakob Nielsen (Chefredaktør ved Altinget).

Debatten finder sted fredag d. 26. august kl. 16.00-17.00 i Mariager på Europe Stage.

Business er et gennemgående tema i Mariager

Political Festival of Europe er bygget op omkring i alt syv temaer, der danner grundlaget for Festivalens indhold i år. Foruden business er temaerne demokrati, klima, kultur, udenrigspolitik, sundhed og teknologi.

Political Festival of Europe er samlingspunktet for den europæiske debat og finder sted første gang den 25.- 28. august 2022 i Mariager. Her vil publikum opleve en lang række debatter mellem europæiske borgere og beslutningstagere om nogle af de mest presserende spørgsmål. Udover de mange politiske events, vil Festivalen være et sted hvor besøgende kan opleve musik, kultur, mad og drikke fra hele Europa. Vores styrke i Europa ligger i vores mangfoldighed, men vi har brug for et sted, hvor vi kan mødes og diskutere Europas fremtid – det er derfor, vi skaber Political Festival of Europe.

Se programmet her og følg med i Folkemødets udviklingen og nyheder på sociale medier og i det månedlige nyhedsbrev.

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!