SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Press release

22nd August 2022

Keeping it sharp: Meet the moderators of the Political Festival of Europe

This week, Political Festival of Europe is hosting over 100 debates on the many Festival stages. To steer the debates, many talented moderators are on hand. The moderators serve as a link between the audience and the debaters, ensuring that the debates get off to a good and safe start.

To embrace the many debates within the Festival’s seven themes, experts with specific knowledge and from different backgrounds will be needed – and there will be indeed many different moderators, ranging from journalists to a Jean Monnet professor.

One of the experts is Lani Bannach from Well U Trading, who will moderate nine debates on the Business and Tech & Health Stage:

Political Festival of Europe is unique in that it gathers researchers, politicians, business and citizens in one beautiful place to debate challenges and opportunities on topical issues in society across national borders. Working internationally and in multidisciplinary teams, it's great to be given the task of motivating and moderating a dialogue across disciplines and interests.

Researchers, politicians, business and citizens

Within climate, energy and sustainability, Joachim Steenstrup from Eurowind Energy, Søren Bjerregaard Pedersen from Hydrogenvalley, Lars Jøker from Port of Aalborg, Ole Rydahl Svensson from Green Power Denmark and Chresten Heide-Anderson from EPS are joining as moderators. Additionally, Anette Nørgaard, contributing with experience in performance at home and abroad, will be the debate on rights in the music business. With their specific areas of expertise, all of the above will help moderate the chosen debates on both a highly technical but also an approachable level.

For Lani Bannach, helping the audience follow along in the discussion is a big personal goal in itself:

As a moderator, I try to put myself in the shoes of the audience. The subjects are topical, and the debaters are strong in their field, but often with opposing views. My criterion for success on behalf of the audience is to generate thoughtfulness, perhaps even curiosity - and if things really succeed, then even a dialogue. I look forward to a fantastic event in beautiful surroundings and to meeting many participants and listeners! Come and say hello!

Furthermore, Professors Søren Dosenrode and Brian Wæhrens Vejrum from Aalborg University and Rune Hartmann from Aarhus University, as well as Associate Professor Jakob Dyrman from Vesthimmerlands Gymnasium, will be contributing with academic perspectives to the Festival.

Additional moderators include journalists and communication professionals, who make their living by asking the questions on a daily basis, such as Altinget’s Editor-in-Chief Jakob Nielsen, Thomas Lauritzen, podcast host and journalist at Altinget, and Head of Press at the Danish Federation of Journalists, Charlotte Harder. They will be joined by TV2 Nord host Pia KjeldgĂĄrd Beltoft and DR P4 Nordjylland radio host Ralf Dahl. For the technical debates, we have Peter Christian Bech-Nielsen, Editor-in-Chief of tech media Radar – and on the climate part, we have help from the Editor-in-Chief of The Green Fix in Brussels, Cass Hebron, and Narcis George Matache from Last Week in Denmark.

In what concerns the debates focusing on democracy, foreign policy, the EU and human rights, we have many dedicated moderators, ranging from political figures to directors and chairmen of international organisations. These include: Zoe Elkær Nicot from the European Debate Initiative; Stine Bosse, President of the European Movement Denmark and the Festival; Jens Kristian Lüitken, Vice President of the European Movement Denmark; Charlotte Flindt Petersen, Director of the Danish Foreign Policy Society; Chair and Vice Chair of the Helsinki Committee, Asbjørn Storgaard and Leif Lønsmann; Lisbeth Pilegaard, Director of the Danish Institute for Parties and Democracy; Casper Hedegaard, Secretary General of the European Movement Denmark; Mick Scholtka and Jacob Blasius, from the National Union of Students in Denmark.

What all moderators have in common is their common passion to strengthen the democratic conversation across borders – they look forward to welcoming you!

It's a great line-up of moderators who will all try to get to the points of the debates in the best possible way. Fortunately, this can be done in all sorts of ways. Some may be very direct in their questions, while others may engage with personal reflections on the theme of the debate - it will be very exciting,

says Torben Nørgaard, Programme and Media Coordinator at Political Festival of Europe. Tweet

Explore the programme here and follow the Festival’s progress and news on the different social media channels, #PFOE2022 and through the monthly newsletter.

Political Festival of Europe is a central platform for European debates taking take place for the first time from 25 to 28 August 2022 in Mariager. A wide range of debates between European citizens and decision-makers on some of the most pressing issues will take place at the Festival. In addition to the many political events, the Festival will also be a place where visitors can experience music, culture, and food from all over Europe. Our strength in Europe lies in our diversity, but we need a place where we can come together and discuss the future of Europe – that’s why we’re creating the Political Festival of Europe.

Torben Nørgaard – Media Coordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Communications Manager, PFoE – +45 31 41 24 29

Pressemeddelelse

  1. august 2022

Pointen skal stå skarpt: Mød moderatorerne for Political Festival of Europe

Political Festival of Europe er vært for over 100 debatter på Festivalscener i denne uge. Til at styre debatterne er der mange dygtige moderatorer til stede. Moderatorerne er bindeled mellem publikum og debattørerne, og skal sikre at debatterne kommer godt i gang og trygt i havn.

Til at omfavne alle de mange debatter indenfor de syv temaer, er der brug for eksperter med fagspecifik viden og fra forskellige baggrunde, alt fra journalister til en Jean Monnet professor.

En af eksperterne er Lani Bannach fra Well U Trading, som skal moderere ni debatter pĂĄ Business og Tech & Health Stage:

Det europæiske folkemøde er unikt, idet det bringer forskere, politikere, erhverv og borgere sammen på et smukt sted for at debattere udfordringer og muligheder indenfor højaktuelle problemstillinger i samfundet på tværs af landegrænser. Når man selv arbejder internationalt og i multidisciplinære teams, så er det herligt af få opgaven at motivere og moderere en dialog på tværs af fag- og interesseområder.

Forskere, politikere, erhverv og borgere

Indenfor klima, energi og bæredygtighed har Joachim Steenstrup fra Eurowind Energy, Søren Bjerregaard Pedersen fra Hydrogenvalley, Lars Jøker fra Port of Aalborg, Ole Rydahl Svensson fra Green Power Denmark og Chresten Heide-Anderson fra EPS sluttet sig til som moderatorer. Anette Nørgaard bidrager med erfaring indenfor performance i ind- og udland, og moderer på debatten om musikkens verden. Med deres ekspertise er de ovenstående med til at moderere debatterne på både et meget teknisk, men også folkeligt plan.

For Lani Bannach er opgaven med at gøre det forståeligt for publikum også et stort personligt mål i sig selv:

Som moderator prøver jeg at sætte mig i tilhørernes sted. Emnerne er højaktuelle og debattørerne er stærke på deres felt, men ofte med modsatrettede holdninger. Mit succeskriterie på tilhørernes vegne er, at generere eftertænksomhed, måske endda nysgerrighed - og hvis det går vildt for sig, så gerne en dialog. Jeg ser frem til et fantastisk event i smukke omgivelser og til at møde rigtigt mange deltagere og tilhørere! Kom og sig hej

Med den akademiske baggrund moderer også professorerne Søren Dosenrode og Brian Wæhrens Vejrum fra Aalborg Universitet og Rune Hartmann fra Aarhus Universitet, samt lektor Jakob Dyrman fra Vesthimmerlands Gymnasium.

Derudover er Festivalen også besat med journalister og kommunikationsfolk, der lever af at stille spørgsmålene til daglig, såsom Altingets chefredaktør Jakob Nielsen, Thomas Lauritzen, podcast vært og journalist ved Altinget, og pressechef i journalistforbundet, Charlotte Harder. De bliver suppleret af tv-vært på TV2 Nord Pia Kjeldgård Beltoft og radiovært på DR P4 Nordjylland Ralf Dahl. Til de tekniske debatter har vi Peter Christian Bech-Nielsen, Chefredaktør på techmediet Radar – og på klimadelen har vi hjælp fra chefredaktøren på The Green Fix i Bruxelles, Cass Hebron, og Narcis George Matache fra Last Week in Denmark.

For debatterne med fokus pĂĄ demokrati, udenrigspolitik, EU og menneskerettigheder, har vi mange engagerede moderatorer, alt fra politiske skud til direktører og formand for internationale organisationer – og det tæller blandt andet: Zoe Elkær Nicot fra European Debate Initiative; Stine Bosse, formand for Europabevægelsen og Festivalen; Jens Kristian LĂĽitken, næstformand i Europabevægelsen; Charlotte Flindt Petersen, Direktør for Dansk Udenrigspolitiske Selskab; formand og næstformand i Helsinki-komitĂ©en, Asbjørn Storgaard og Leif Lønsmann; Lisbeth Pilegaard, Direktør pĂĄ det Danske Institut for Partier og Demokrati; Casper Hedegaard, generalsekretær for Europabevægelsen; Mick Scholtka og Jacob Blasius, fra Danske Studerende FællesrĂĄd.

Gældende for alle moderatorerne er, at de brænder for at styrke den demokratiske samtale på tværs af grænser, og glæder sig til at tage imod jer.

Det er et fantastisk line-up af moderatorer, der alle vil forsøge at komme frem til debatternes pointer på bedste vis. Det kan heldigvis ske på alle mulige måder. Nogle vil måske være meget direkte i deres spørgsmål, mens andre måske vil engagere sig med personlige betragtninger omkring debattens tema - så spændende bliver det i hvert fald,

lyder det fra Torben Nørgaard, program– og mediekoordinator ved Political Festival of Europe. Tweet

Se programmet her og følg med i Festivalens udviklingen og nyheder på sociale medier, #PFOE2022 og i det månedlige nyhedsbrev.

Political Festival of Europe er samlingspunktet for den europæiske debat og finder sted første gang den 25.- 28. august 2022 i Mariager. Her vil publikum opleve en lang række debatter mellem europæiske borgere og beslutningstagere om nogle af de mest presserende spørgsmål. Udover de mange politiske events, vil Festivalen være et sted hvor besøgende kan opleve musik, kultur, mad og drikke fra hele Europa. Vores styrke i Europa ligger i vores mangfoldighed, men vi har brug for et sted, hvor vi kan mødes og diskutere Europas fremtid – det er derfor, vi skaber Political Festival of Europe.

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!