SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Press release

18th August 2022

Health and future pandemics on the agenda at Political Festival of Europe

Next week, exciting speakers will meet to debate whether future pandemics should be tackled at a national or a European level.

At Political Festival of Europe, Susanne Zimmer (National Politician, The Alternative), Christian Friis Bach (Founder, Warfair and former Minister for Development Cooperation in Denmark), Claus Rehfeld (CEO, Nordic Healthcare Group) and Stine Bosse (Board Chair, Political Festival of Europe) will discuss the role of the EU in future health challenges.

Since the outbreak of the Covid-19 pandemic, health has become more important on the European agenda. Health systems in European countries differ widely – restrictions varied from country to country, and so did spread of the virus. In a globalised world, where travel and trade are a fundamental part of modern life, the pandemic brought to attention that health is not just a national issue, but also something that needs to be discussed internationally. The question now is whether future health problems should be addressed commonly at a European level – and if so, how?

This will be discussed on the Tech & Health Stage, Friday 26th August, 11.00-12.00 in Mariager, Northern Denmark. The debate will be moderated by Narcis George Matache, political advisor, S&D candidate and founder of Last Week in Denmark.

Health is an overarching theme in Mariager

Political Festival of Europe is built around a total of seven themes, which form the basis of the Festival’s content this year. In addition to health, the themes are business, climate, culture, democracy, foreign policy, and technology.

Covid-19 showed that Europe is strongest when we work together. We need to keep discussing how to take action in Europe, when the health challenges of the future knock on the door. We will put this on the agenda in Mariager, where I look forward to an exciting debate,

Political Festival of Europe is a central platform for European debates taking take place for the first time from 25 to 28 August 2022 in Mariager. A wide range of debates between European citizens and decision-makers on some of the most pressing issues will take place at the Festival. In addition to the many political events, the Festival will also be a place where visitors can experience music, culture, and food from all over Europe. Our strength in Europe lies in our diversity, but we need a place where we can come together and discuss the future of Europe – that’s why we’re creating the Political Festival of Europe.

Explore the programme here and follow the Festival’s progress and news on the different social media channels, #PFOE2022 and through the monthly newsletter.

Torben Nørgaard – Media Coordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Communications Manager, PFoE – +45 31 41 24 29

Pressemeddelelse

18. august 2022

Det Europæiske Folkemøde sætter sundhed og fremtidens pandemier på dagsordenen

I næste uge inviteres en række spændende talere til debat om fremtidens pandemier skal løses nationalt eller på europæisk plan.

Til Political Festival of Europe, vil Susanne Zimmer (MF, Alternativet), Christian Friis Bach (Stifter, Warfair og tidligere minister), Claus Rehfeld (CEO, Nordic Healthcare Group) og Stine Bosse (Bestyrelsesformand, Political Festival of Europe) diskutere, hvilken rolle EU har ved fremtidens sundhedsudfordringer.

Siden Covid-19 pandemien brød ud, er sundhed kommet højt op på Europas dagsorden. Sundhedssystemer i de europæiske lande spænder vidt – restriktioner var forskellige fra land til land, og det var smitten også. I en globaliseret verden, hvor rejser og samhandel er en stor del af det moderne liv, understregede pandemien vigtigheden af, at sundhed ikke bare er et nationalt anliggende, men også noget der skal drøftes internationalt. Spørgsmålet er nu, om fremtidens sundhedsproblemer skal løftes på et fælles europæisk plan – og i så fald hvordan?

Det bliver diskuteret pĂĄ Tech & Health Stage, fredag d. 26. august kl. 11.00-12.00 i Mariager. Debatten bliver modereret af Narcis George Matache, politisk rĂĄdgiver, S&D-kandidat og stifter af Last Week in Denmark.

Sundhed er et gennemgĂĄende tema i Mariager

Political Festival of Europe er bygget op omkring i alt syv temaer, der danner grundlaget for festivalens indhold i ĂĄr. Foruden sundhed er temaerne business, demokrati, kultur, klima, teknologi og udenrigspolitik.

Covid-19 viste, at Europa er stærkest, når vi arbejder sammen. Vi skal blive ved med at drøfte, hvordan vi skal handle i Europa, når fremtidens sundhedsudfordringer banker på. Dette sætter vi på dagsordenen i Mariager, hvor jeg ser frem til en spændende debat,

Political Festival of Europe er samlingspunktet for den europæiske debat og finder sted første gang den 25.- 28. august 2022 i Mariager. Her vil publikum opleve en lang række debatter mellem europæiske borgere og beslutningstagere om nogle af de mest presserende spørgsmĂĄl. Udover de mange politiske events, vil Festivalen være et sted hvor besøgende kan opleve musik, kultur, mad og drikke fra hele Europa. Vores styrke i Europa ligger i vores mangfoldighed, men vi har brug for et sted, hvor vi kan mødes og diskutere Europas fremtid – det er derfor, vi skaber Political Festival of Europe.

Se programmet her og følg med i Folkemødets udviklingen og nyheder pĂĄ sociale medier og i det mĂĄnedlige nyhedsbrev.

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!