SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Press release

11th August 2022

Two weeks until the kick off: Europe to meet in Mariager, Northern Denmark

More than 200 politicians, businesses and organisations from over 30 European countries will gather from 25 to 28 August in Mariager for Political Festival of Europe, the first pan-European democracy festival. Normal traffic in the town will be closed down and the streets will be filled with democratic conversations, events and music.

For the first time in as long as anyone can remember, more than 12 European ambassadors and embassy representatives will over the course of four days gather in the same small town in Jutland, Denmark. They will be joined by several European and Danish ministers, including Denmark’s Foreign Minister Jeppe Kofod (S).

The many speakers will devote their time to meeting citizens and debating a myriad of important issues within European politics. On the six official debate stages, more than 130 political events will take place, focusing on topics within seven main themes: business, climate, culture, democracy, foreign policy, health, and technology.

Additionally, well over 30 Danish and European politicians from the European Parliament, national parliaments, regional councils and city councils will be attending Political Festival of Europe. They will be joined by the respective Danish and European party organisations, such as the ALDE Party and the S&D Group.

Activity tents and other organising partners

As known from other “Folkemøder”, i.e. democracy festivals, the streets of Mariager will be filled with tents where organisations, parties and businesses will host their own programmes. Some will even use the old Veteran train wagons at the harbour.

During the Festival, the local school in Mariager is spearheading the “Children’s Democracy Festival” which will with a packed programme take place next to the Salt Centre. Meanwhile, the local church will host services and concerts, complemented by “hyggelige” events in the monastery garden.

In addition, the Mariagerfjord Municipality’s libraries, cultural administration and youth school have put together an exciting programme that includes everything from community singing, rhythm choirs and quizzes in the streets, to water activities in Denmark’s most beautiful fjord.

Cultural experiences

In between the events and all the mingling, there’s also a need for food and drinks. Take a breather with a cold beer and visit the local restaurants, food stalls or food trucks to taste both Danish and international cuisine. On Friday and Saturday during the day, you can enjoy music and cultural experiences on the Performance Stage, and in the evenings there are free concerts on the Europe Stage – Sunday morning there is also morning singing and a concert at 12.30.

Over the next two weeks, there will be regular announcements about the events, partners and speakers – keep up with all news at www.pfoe.org – or on social media, #PFOE2022 and in the monthly newsletter. 

Torben Nørgaard – Media Coordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Communications Manager, PFoE – +45 31 41 24 29

Pressemeddelelse

11. august 2022

To uger til kick-off: Europa mødes i Mariager

Mere end 200 politikere, virksomheder og organisationer fra mere end 30 europæiske lande vil være samlet i Mariager til Political Festival of Europe, det første Europæiske Folkemøde, fra den 25. til den 28. august. Byen lukkes for normal trafik og gaderne fyldes af demokratiske samtaler, oplevelser og musik.

For første gang så længe nogen kan huske, er der samlet mere end 12 europæiske ambassadører og ambassaderepræsentanter i den samme lille by i Jylland indenfor fire dage. De får selskab af en række udenlandske og danske ministre med udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i spidsen.

De mange debattører skal bruge deres energi på at møde borgere og debattere utallige vigtige emner inden for europæisk politik. På de seks officielle debatscener vil mere end 130 politiske events finde sted, hvor der primært tales om emner indenfor syv hovedtemaer, nemlig business, demokrati, klima, kultur, sundhed, teknologi, og udenrigspolitik.

Til Political Festival of Europe er der desuden besøg af langt over 30 danske og europæiske politikere fra Europa-Parlamentet, nationale parlamenter, regionale råd og byråd. De suppleres af de respektive danske og europæiske partiers organisationer, såsom ALDE-partiet og S&D-gruppen.

Telte og andre arrangører

Som til andre folkemøder vil gaderne i Mariager være fyldt med telte, hvor organisationer, partier og virksomheder vil have deres egne programmer. Nogen vil sågar bruge veterantogvognene på havnen.

Under det Europæiske Folkemøde, arrangerer Mariager Skole ”Børnenes Folkemøde” med et spækket program ved siden af Saltcenteret i Mariager, og i Mariager Kirke er der både gudstjenester og koncerter suppleret med hyggelige arrangementer i klosterhaven.

Derudover har Mariagerfjord Kommunes biblioteker, kulturforvaltning og ungdomsskole lavet et spændende program, der tæller alt fra fællessang, rytmekor og quiz på gaderne til vandaktiviteter ved Danmarks smukkeste fjord.

Kulturelle oplevelser

Imellem alle begivenhederne og mødet med de mange mennesker, så skal der også mad og drikke til. Pust ud med en kold øl, og besøg de lokale restauranter, madboderne eller foodtrucks for at smage på både det danske og internationale køkken. Fredag og lørdag i dagtimerne kan der nydes musik og kulturelle oplevelser på Performance Stage, og om aftnerne er der gratis koncerter på Europe Stage – og søndag formiddag er der morgensang og koncert kl. 12.30.

I løbet af de næste to uger vil der komme regelmæssige meddelelser om de enkelte events, partnere og debattører, og alt kan følges på www.pfoe.org – eller på sociale medier, #PFOE2022 og i det månedlige nyhedsbrev.

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!