SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Press release

19th August 2022

Digitalisation in Europe on the agenda at Political Festival of Europe

At Political Festival of Europe in Mariager, MEP Christel Schaldemose from the S&D Group, Inge Hansen – Senior Vice President, Corporate Affairs, TDC – and Kjetil Kjernsmo – Senior Adviser, Norad – will meet to discuss how to ensure a sustainable and inclusive digital transformation in Europe.

Digitalisation is key for economic development. Many European countries are well advanced in digitalisation while others still lag, and this contributes to inequality. In the EU, work to promote the digital agenda is high on the agenda, but the question remains – what will the digital future look like and how do we get there?

The debate will take place on Thursday 25th August from 18:00-19:00 in Mariager, and will be moderated by Lani Bannach, owner of Well U Trading.

Technology is an overarching theme in Mariager

Political Festival of Europe is built around a total of seven themes, which shape the Festival’s content this year. In addition to technology, the themes include business, climate, culture democracy, foreign policy, and health.

Europe is one of the most resourceful continents in the world. The European Parliament and the European Commission have long been discussing how we in the EU can become frontrunners in digitalisation, which is crucial for future growth. I am therefore looking forward to a dialogue that will help us understand the digitalisation solutions of the future,

says Stine Bosse, Chairman of Political Festival of Europe. Tweet

An algorithm-driven future? To be discussed at Festival

10 different angles on technology will be touched upon and discussed Thursday to Sunday at the Festival next week. Editor-in-Chief of tech media Radar, Peter Christian Bech-Nielsen, will moderate five debates on topics ranging from AI and cyber security to start-ups and big businesses in Europe.

He highlights:

Radar has chosen to be a part of this Festival as many of the EU's biggest challenges on big tech, data protection, privacy, cloud security and the democracy and data framework need to be addressed in such relevant international fora. In this age and time, it is very important to create a widespread debate on the framework of our digital society, before we find ourselves in a data and algorithm-driven future that lacks a democratic mandate."

- Peter Christian Bech-Nielsen Tweet

This and much more in the field of technology can be experienced next week from 25 to 28 August in Mariager.

Political Festival of Europe is a central platform for European debates taking take place for the first time from 25 to 28 August 2022 in Mariager. A wide range of debates between European citizens and decision-makers on some of the most pressing issues will take place at the Festival. In addition to the many political events, the Festival will also be a place where visitors can experience music, culture, and food from all over Europe. Our strength in Europe lies in our diversity, but we need a place where we can come together and discuss the future of Europe – that’s why we’re creating the Political Festival of Europe.

Explore the programme here and follow the Festival’s progress and news on the different social media channels, #PFOE2022 and through the monthly newsletter.

Torben Nørgaard – Media Coordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Communications Manager, PFoE – +45 31 41 24 29

Pressemeddelelse

19. august 2022

Festival i Mariager sætter digitalisering i Europa på dagsorden, og inviterer til debat mellem erhvervslivet og politikere

Til det Europæiske Folkemøde i Mariager vil MEP Christel Schaldemose fra S&D-gruppen, Inge Hansen, Senior Vice President, Corporate Affairs, TDC og Kjetil Kjernsmo, Senior Adviser, Norad, diskutere, hvordan vi sikrer en bæredygtig digital omstilling i Europa, hvor alle er med.

Digitalisering er afgørende i forhold til økonomisk udvikling. Mange europæiske lande er langt fremme med digitaliseringen, men der er stadig områder, der halter bagefter, hvilket er med til at skabe ulighed. I EU er arbejdet med at fremme den digitale dagsorden i højsædet. Spørgsmålet er nu, hvordan den digitale fremtid skal se ud, og hvordan vi når derhen.

Debatten herom finder sted torsdag d. 25. august kl. 18.00-19.00 i Mariager, og er modereret af Lani Bannach, ejer af Well U Trading.

Teknologi er et gennemgĂĄende tema i Mariager

Political Festival of Europe er bygget op omkring i alt syv temaer, der danner grundlaget for Festivalens indhold i ĂĄr. Foruden teknologi er temaerne business, demokrati, klima, kultur, udenrigspolitik, og sundhed.

Europa er et af de mest ressourcestærke kontinenter i verden. Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen har længe haft drøftelse om, hvordan vi i EU kan blive frontløbere i forhold til digitalisering, som er altafgørende for fremtidens vækst. Derfor ser jeg frem til en dialog, som kan gøre os klogere på fremtidens digitaliseringsløsninger,

udtaler Stine Bosse, Formand for Political Festival of Europe. Tweet

Algoritmedrevet fremtid diskuteres pĂĄ Festival

10 forskellige vinkler på teknologi bliver berørt og diskuteret torsdag til søndag i næste uge. Chefredaktøren på Techmediet Radar, Peter Christian Bech-Nielsen, er med som moderator på fem debatter om alt fra AI og cyber security til startups og big business i Europa.

Han fremhæver:

Radar har engageret sig i festivalen, da mange af EUs største udfordringer med Big Tech, databeskyttelse, privatliv, cloud-sikkerhed og rammerne for demokrati og data skal løses i de relevante internationale fora. I disse år er det særligt vigtigt at skabe en folkelig debat om rammerne for vores digitale samfund, inden vi befinder os i en data- og algoritmedrevet fremtid, som mangler demokratisk mandat

- Peter Christian Bech-Nielsen Tweet

Dette og meget mere indenfor teknologiområdet kan opleves i næste uge fra 25. til 28. august i Mariager.

Political Festival of Europe er samlingspunktet for den europæiske debat og finder sted første gang den 25.- 28. august 2022 i Mariager. Her vil publikum opleve en lang række debatter mellem europæiske borgere og beslutningstagere om nogle af de mest presserende spørgsmĂĄl. Udover de mange politiske events, vil Festivalen være et sted hvor besøgende kan opleve musik, kultur, mad og drikke fra hele Europa. Vores styrke i Europa ligger i vores mangfoldighed, men vi har brug for et sted, hvor vi kan mødes og diskutere Europas fremtid – det er derfor, vi skaber Political Festival of Europe.

Se programmet her og følg med i Folkemødets udviklingen og nyheder på sociale medier og i det månedlige nyhedsbrev.

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!