SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Press release

14th August 2022

Children and youth: Your voice matters – come and join Political Festival of Europe

The very first Children’s Democracy Festival – “Børnenes Folkemøde” is happening under Political Festival of Europe. By giving a platform to all groups of society, including children and youth, the Festival takes its pride in creating a space and platform where everyone can be heard.

Political Festival of Europe will take place from 25th to 28th of August in Mariager, Northern Denmark and is a place for everyone, of all ages and from near and far. In an aim to give families, children, and youth a unique experience of democracy, a Children’s Democracy Festival is being organised under the lead of the local school in Mariager. Hundreds of children are expected at the Children’s Democracy Festival, happening by the harbour where a whole area has been dedicated to Children and Youth, – and you too are invited!

Additional activities for children and youth – organised by the municipality’s youth school, culture school and culture and leisure department – will also take place by the beach and library as well as the streets of Mariager.

Experiencing Europe through urban sports, rap shows and creative workshops

From Friday 26th of August, more than 30 events await Europe’s children and youth – all from children’s elections to street theatre and from “Rapolitics” to creative workshops.

Friday and Saturday, the harbour area will transform into an urban sports zone with skateboard, street soccer, parkour and kickboards taking over. There will be democracy- and Europe-focused workshops, activities and shows already from 9 o’clock in the morning, and all children and teens of all ages are invited to join. The activities are free of charge, and you can participate with your own equipment or by borrowing some at the Festival.

The activities can be explored here: https://www.mariagerfjord.dk/kultur-og-fritid/political-festival-of-europe and here: https://www.pfoe.org/music-and-culture/.

Meet the people you see on TV and speak your voice

When wandering between the harbour, the beach and the library, you, your friends and family can come and meet some people you know from TV, and also speak your voice.

All political debates on the official programme are designed in a way that the audience will have the opportunity to interact with the debaters – and this is where you can be a part of the discussion. So, if you are interested in climate, human rights or peace, or any other topics, make sure to pass by your chosen debate – you don’t want to miss out!

Explore the full programme here and keep up with the Festival’s news on the different social media channels, #PFOE2022 and through the monthly newsletter.

Political Festival of Europe is an annual democracy festival that serves as a platform for democratic dialogue about the most pressing issues on the European agenda. In addition to political events, the Festival is also a place of festivities that celebrates the rich and diverse culture and heritage of Europe. Our strength in Europe lies in our diversity, but we need a place where we can come together and discuss the future of Europe – that’s why we’re creating the Political Festival of Europe.

Torben Nørgaard – Media Coordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Communications Manager, PFoE – +45 31 41 24 29

Pressemeddelelse

14. august 2022

Børn og unge: Jeres stemme betyder noget – kom og vær en del af Political Festival of Europe

Det allerførste folkemøde for børn – “Børnenes Folkemøde” – finder sted under Political Festival of Europe. Ved at give en platform til alle grupper i samfundet, herunder børn og unge, er Festivalen stolt af at kunne skabe et sted, hvor alle kan blive hørt.

Political Festival of Europa løber af stablen 25. – 28. august i Mariager og er et folkemøde for alle – fra nær og fjern og både høj som lav. For at give familier, børn og unge en unik oplevelse af demokrati, afholdes der Børnenes Folkemøde, som Mariager Skole står i spidsen for. Hundredvis af børn forventes ved Børnenes Folkemøde, der finder sted ved havnen, hvor et helt område er dedikeret til børn og unge – og du er også inviteret!

Yderligere aktiviteter for børn og unge – arrangeret af Mariagerfjord Kommunes ungdomsskole, kulturskole og kultur- og fritidsafdeling – vil også finde sted ved stranden og biblioteket samt i Mariagers gader.

Oplev Europa gennem gadeidræt, rapshows og kreative workshops

Fra fredag den 26. august vil der være mere end 30 arrangementer for Europas børn og unge – der findes alt fra børnevalg til gadeteater og fra “Rapolitik” til kreative workshops.

Fredag og lørdag vil havneområdet omdannes til en en gadeidrætszone med skateboard, street soccer, parkour og løbehjul i fokus. Der vil være demokrati- og Europa-fokuserede workshops, aktiviteter og shows allerede fra kl. 9 om morgenen, og alle børn og teenagere i alle aldre er velkomne til at deltage. Aktiviteterne er gratis, og du kan deltage med dit eget udstyr eller låne det på stedet.

Aktiviteterne kan udforskes her: https://www.mariagerfjord.dk/kultur-og-fritid/political-festival-of-europe og her: https://www.pfoe.org/music-and-culture/.

Mød de mennesker, du ser i fjernsynet, og giv din stemme

Når du vandrer rundt mellem havnen, stranden og biblioteket, kan du, dine venner og din familie møde nogle af de mennesker, du kender fra TV, og give din stemme til kende.

Alle politiske debatter på det officielle program er skabt på en sådan måde, at publikum vil få mulighed for at snakke med debattørerne – og det er her, du kan være en del af diskussionen. Så er du interesseret i klima, menneskerettigheder, fred eller andre emner, så må du ikke misse debatterne på Political Festival of Europe.

Følg med i Festivalens udviklingen og nyheder på sociale medier, #PFOE2022 og i det månedlige nyhedsbrev.

Political Festival of Europe/Det Europæiske Folkemøde er en årlig festival, der fejrer demokratiet og er platform for den demokratiske samtale. På Festivalen vil vi diskutere de mest presserende emner på den europæiske dagsorden. Udover de mange politiske events, vil Festivalen være et sted hvor deltagerne kan opleve musik, kultur, mad og drikke fra hele Europa. Vores styrke i Europa ligger i vores mangfoldighed, men vi har brug for et sted, hvor vi kan mødes og diskutere Europas fremtid – det er derfor, vi skaber Political Festival of Europe.

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!