Flaget var sat ud, lysene var tændt og hele Det Gamle Rådhus i Mariager, var gjort
klar til generalforsamling i foreningen Festival of Europe.

FormĂĄlet med generalforsamlingen var at fĂĄ indsat en bestyrelse for Foreningen,
Festival of Europe, som blev stiftet d. 16. september 2020 af borgmester, Mogens
Jespersen, og viceborgmester, Leif Skaarup, for Mariagerfjord Kommune.

I første omgang skulle bestyrelsen berette om foreningens virksomhed i det forløbne
år. Her blev ordet givet til Leif Skaarup, som kunne berette om ansættelsen af direktør,
Henrik Th. Andersen, samt de midler, der er blevet bevilget fra hhv. Kommunen,
Regionen og LAG Himmerland.

Dernæst præsenterede direktør, Henrik Th. Andersen, organisationens nuværende
milepæle, som blandt andet indeholder formålsbeskrivelsen til vedtægterne,
indtjening, ansættelse af kommercielchef, opstart af partnerskaber, samt en pipeline
for finansiering.

Festival of Europe klar med bestyrelse

Allerede i forundersøgelsen var Stine Bosse med, som frontfigur i styregruppen, der
skulle undersøge mulighederne, for afholdelsen af et europæiske folkemøde i
Mariager. Det var derfor til foreningens glæde, da Stine Bosse takkede ja, til
indstillingen som formand.


Mariagerfjord Kommune udpegede herefter to medlemmer til bestyrelsen, hvoraf den
ene ifølge Foreningens vedtægter skulle udpeges til næstformandsposten. Her blev
Mogens Jespersen og Leif Skaarup udpeget, og Leif Skaarup indtrĂĄdte som
næstformand for Festival of Europe. Ole Stavad blev indsat som bestyrelsesmedlem,
udpeget af Region Nordjylland.


Slutteligt blev Lasse Rich Henningsen, adm. direktør for Musikkens Hus & Aalborg
Symfoniorkester, Henriette Thuen, Seniorchefkonsulent ved Dansk Industri og Frank
Kristensen, direktør for Spar Nord Hobro, indsat som bestyrelsesmedlemmer for
foreningen Festival of Europe.