*dansk længere ned*

SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT IS THE ROAD FORWARD

The nationwide advisory and accounting firm Beierholm is the new Democracy Partner for the Political Festival of Europe (PFoE). The company, which is also locally based in Mariagerfjord, is through its customers in contact with not just Europe, but a large part of the world, which made a partnership with PFoE relevant.

Beierholm-Profilfotos-2021-324-72dpi

It is natural for us to support an important initiative, such as the Political Festival of Europe. In Beierholm, we want to help bring focus to the festival's themes, which are relevant to all of us, both locally and globally. Including not least climate and sustainability, which are also on the agenda when we advise our customers. Therefore, we have something to offer this festival,

says partner and state authorized accountant Jakob Wraae Kastor from Beierholm in Mariagerfjord. Tweet

Beierholm is Denmark’s preferred advisory and accounting firm for small and medium-sized companies. Among these companies sustainability is becoming a top priority. Getting started with sustainability does not have to be difficult and expensive – kind of the contrary.

From world goals to everyday goals

When it comes to sustainability, the public demands are increasing. But sustainability is not only a benefit to the public. If done correctly, working with sustainability also benefits the company. At Beierholm, we help transform sustainability into a tangible action plan for our customers, who often operate globally,

explains Jakob Wraae Kastor. Tweet

In addition to creating positive results for the environment and society, the benefits for companies working with sustainability are numerous:

 • Achieving savings by optimizing production processes and reducing the amount of resources used.
 • Strengthening competitiveness and creating new business opportunities in both existing and new markets.
 • A better reputation.
 • Complying with the increasing demands from suppliers and customers.
 • Working with sustainability attracts and retains employees.
 • And not least, the joy of being a sustainable company that contribute positively to the positive results for the environment and society.

 

For more information about Beierholm go to https://www.beierholm.dk/en

You can also contact Beierholm in Mariagerfjord by phone on +4598520999 or +4598572444.

BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING ER VEJEN FREM

Den landsdækkende revisions- og rådgivningsvirksomhed Beierholm, som også er lokalt forankret i Mariagerfjord, og som gennem sine kunder er i berøring med store dele af den øvrige verden, er ny Demokrati Partner for Political Festival of Europe.

Beierholm-Profilfotos-2021-324-72dpi

Det er naturligt for os at bakke op om et vigtigt initiativ, som Political Festival of Europe er. Vi vil i Beierholm gerne bidrage til at bringe fokus på festivalens temaer, som er relevante for os alle, både lokalt og globalt. Herunder ikke mindst klima og bæredygtighed, som også er på agendaen, når vi i Beierholm rådgiver vores kunder. Vi har derfor noget at byde ind med og det forpligter,

fortæller partner og statsaut. revisor Jakob Wraae Kastor fra Beierholm i Mariagerfjord. Tweet

Beierholm er Danmarks foretrukne revisions- og rådgivningsvirksomhed for mindre og mellemstore virksomheder, og blandt disse bevæger bæredygtighed sig med hastige skridt op ad prioriteringslisten – og det behøves ikke være svært og bekosteligt at komme i gang. Tværtimod.

Fra verdensmål til hverdagsmål

Når det kommer til bæredygtighed, er både krav og efterspørgsel fra omgivelserne voksende. Men bæredygtighed er ikke kun en fordel for omverdenen. Det er det også for virksomhederne, hvis det gøres rigtigt. Her hjælper vi med at oversætte bæredygtighed til en håndgribelig handlingsplan for vores lokalt forankrede virksomheder, som ofte opererer globalt,

forklarer Jakob Wraae Kastor. Tweet

Ud over at skabe positive resultater for miljøet og samfundet, er der for den enkelte virksomhed gevinster at hente, bl.a. i form af:

 • Opnåelse af konkrete besparelser ved optimering af produktionsprocesser og reducering af mængden af anvendte ressourcer.
 • Styrkelse af konkurrencekraften og skabelse af nye forretningsmuligheder på både eksisterende og nye markeder.
 • Et bedre omdømme og imødekommelse af stigende krav fra leverandører og kunder.
 • Mere engagerede medarbejdere og et godt udgangspunkt for at tiltrække ny arbejdskraft.
 • Og ikke mindst glæden og fordelen ved som bæredygtig virksomhed at bidrage positivt til de fælles resultater for miljø og samfund.

 

Læs mere om Beierholm, bæredygtighed og dine muligheder her.

Du kan også kontakte Beierholm i Mariagerfjord på 98 52 09 99 / 98 57 24 44.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!