SAVE THE DATES: 24TH - 26TH AUGUST 2023

Press release

24th August 2022

13 professors and associate professors from Aalborg University are participating in Political Festival of Europe

Political Festival of Europe is a new pan-European democracy festival and will be held for the first time from 25 to 28 August 2022 Mariager, Northern Denmark. The aim of the Festival is to gather citizens and decision-makers from across the continent to strengthen the democratic conversation. Overarching themes that will shape the many activities of the Festival include business, climate, culture, democracy, foreign policy, health and technology. In addition to the many debates that will take place, the Festival is also a place for festivities and cultural celebrations.

Political Festival of Europe is proud to announce that a total of 13 professors and associate professors from Aalborg University are joining the Festival’s debate programme as speakers. The participating AAU staff work in a variety of departments, all from the Department of Politics and Society to the Department of Electronic Systems. They will be participating in debates on green energy, minority rights, migration and cyber security, among other topics.

Additionally, Jean Monnet Professor Søren Dosenrode and Brian Vejrum Wæhrens, Professor in the Department of Materials and Production, will be joining the Festival as moderators.

The Political Festival of Europe is a tribute to democracy and freedom of expression. A freedom we must protect as more and more researchers experience personal harassment from decision makers and opinion leaders along with daily intimidations on social media. On that account we need discussion forums, more than ever, where we can discuss the "true" state of democracy. We must focus on our fundamental values to create a joint perspective in the EU. The Political Festival of Europe gives us a unique opportunity to provide this, and on these grounds, I am especially looking forward to the political events,

says Dean Rasmus Antoft from The Faculty of Social Sciences and Humanities at Aalborg University. Tweet

Political Festival of Europe welcomes the participation the many AAU representatives. As experts within each of their areas of specialty, the participating professors and associate professors contribute to the Festival with valuable knowledge and perspectives. We look forward to the exchanges that will take place on stage during the many debates,

highlights Jan Bertelsen, CEO for Political Festival of Europe. Tweet

Political Festival of Europe is an annual democracy festival that serves as a platform for democratic dialogue about the most pressing issues on the European agenda. In addition to political events, the Festival is also a place of festivities that celebrates the rich and diverse culture and heritage of Europe.

Explore the programme here and follow the Festival’s progress and news on the different social media channels and through the monthly newsletter.

Torben Nørgaard – Media Coordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Communications Manager, PFoE – +45 31 41 24 29

Susanne Clement Justesen – Stategic Communications Consultant, AAU – scj@adm.aau.dk

Pressemeddelelse

24. august 2022

13 professorer og lektorer fra Aalborg Universitet deltager på Political Festival of Europe

Political Festival of Europe er et nyt Europæisk Folkemøde, der afvikles for første gang den 25.- 28. august 2022 i Mariager. Festivalens mål er at samle borgere og beslutningstagere på tværs af grænser for at styrke den demokratiske samtale. Overordnede temaer, der vil præge folkemødets mange events, omfatter business, demokrati, klima, kultur, udenrigspolitik, sundhed og teknologi. Udover de mange politiske events, er Festivalen også et sted for fest og kulturelle oplevelser.

Political Festival of Europe er glad for, at i alt 13 professorer og lektorer fra Aalborg Universitet deltager i Festivalens debatprogram som speakers. De deltagende professorer og lektorer arbejder i en række forskellige afdelinger, alt fra politik og samfund til elektroniske systemer. De vil blandt andet deltage i debatter om grøn energi, mindretalsrettigheder, migration og cybersikkerhed.

Derudover vil Søren Dosenrode, Jean Monnet-professor, og Brian Vejrum Wæhrens, professor ved Institut for Materialer og Produktion, slutte sig til Festivalen som moderatorer.

Political Festival of Europe er en hyldest til demokratiet og ytringsfriheden. En frihed, som vi skal værne om, da flere og flere forskere oplever personangreb fra beslutningstagere og meningsdannere og intimidering på de sociale medier. Derfor har vi mere end nogensinde brug for fora, hvor vi kan diskutere demokratiets ”sande” tilstand. Vi er nødt til at være skarpe på, hvad vores fundamentale værdier er, så vi har noget fælles at stå på i EU. Political Festival of Europa giver os en unik mulighed herfor, og derfor ser jeg meget frem til de politiske events,

siger dekan Rasmus Antoft fra Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Tweet

Political Festival of Europe glæder sig over deltagelsen af de mange AAU-repræsentanter. Som eksperter inden for hvert deres speciale bidrager de til Festivalen med værdifuld viden og perspektiver. Vi ser frem til de udvekslinger, der vil finde sted på scenen under de mange debatter,

lyder det fra Jan Bertelsen, CEO ved Political Festival of Europe. Tweet

Political Festival of Europe/Det Europæiske Folkemøde er en årlig festival, der fejrer demokratiet og er platform for den demokratiske samtale. På festivalen vil vi diskutere de mest presserende emner på den europæiske dagsorden. Udover de mange politiske events vil festivalen være et sted, hvor deltagerne kan opleve musik, kultur, mad og drikke fra hele Europa.

Se programmet her, og følg med i Folkemødets udvikling og nyheder på sociale medier og i det månedlige nyhedsbrev.

Torben Nørgaard – Medie Koordinator, PFoE – +45 22 14 23 53

Stephanie Höglund – Kommunikationsansvarlig, PFoE – +45 31 41 24 29

Susanne Clement Justesen – Strategisk kommunikationsrådgiver, AAU – scj@adm.aau.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter and get the latest news straight to your inbox!